27-02-13

onvoorwaardelijke liefde

Het boek 'La liberté intérieure' van Jacques Philippe heb ik uit. Het was wel een confronterend boek, een moderne visie op de christelijke basisdeugden geloof, hoop en liefde. Uit dit boek onthoud ik vooral dat de mens zijn identiteit niet hoeft en niet kan ontlenen aan zijn talenten en competenties en zich niet mag vereenzelvigen met zijn realisaties en met wat hij aan goeds doet hier op aarde. De mens haalt zijn diepe bestaansreden in de liefde van de Vader, die ons allen onvoorwaardelijk liefheeft met een oneindige tederheid. Als de mens iets goeds doet, dan heeft hij daar geen eigen verdienste aan, maar is dat enkel en alleen het werk van de genade van de Vader in hem. Genade kun je niet 'afkopen' door goed te zijn voor andere mensen noch door veel te bidden, de genade is gratis en ons door de Heer geschonken omwille van wat we zijn, nl. zijn kinderen. Mijn persoonlijke besluit uit dit alles is dat het voor de mens het beste is om te komen tot volledige overgave aan de Heer en aan diens Voorzienigheid.

Vandaag heb ik een dagje verbleven in de abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth te Brecht. In het gebed kreeg ik ook door dat het in mijn leven zal zijn hoe de Vader het wil en niet zoals ik het wil. Dit is heel moeilijk om te aanvaarden, tenzij als je inziet dat dat je innerlijk volledig vrij maakt en dat dat ook het beste is.

Deze daguitstap heeft me weer heel veel goeds gedaan. Ik had ook mijn gewoonlijke gesprek met een zuster en ik liet haar ook mijn mandala's zien. Ze zegt dat als ik dat echt nog wil doen, de moment hiervoor dan ook zal komen.

Ondertussen ben ik beginnen lezen in Meer zijn dan je brein van Marjan Van den Beuken en Monique Timmers. Het is heel fris om te lezen, hoewel het over diepzinnige dingen gaat. Het is met heel eenvoudige woorden geschreven en het richt zich tot mensen die bewuster hun verstand en hun gevoelens en intuïtie met elkaar willen verzoenen, niet alleen voor zichzelf, maar ook in de wereld en aldus een nieuw tijdperk doen ontstaan. Marjan Van den Beuken heeft reeds een aantal werken geschreven over hooggevoeligheid. Monique is meer gelinkt met wat ze noemt haar Bron. De combinatie van beiden geeft een verrassend praktische en toch diepgaande visie op mens en wereld en op hoe door méér ruimte te geven aan de intuïtie en het gevoel (linkerhersenhelft) en deze te verzoenen met het meer analyserende denken (rechterhersenhelft), er wel eens een nieuwe wereld zou kunnen ontstaan. Veelbelovend dus en ik ben benieuwd naar het vervolg...

23:35 Gepost door Martine | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.