26-11-12

Keshe Foundation : wereldhervormers of charlatans?

Het zit maar te malen in mijn hoofd en ik kan de slaap niet vatten. Vandaag heb ik bijna een ganse dag op Facebook aan het discussiëren geweest over een (pseudo?)wetenschappelijk onderwerp, nl. over bepaalde organisaties en theorieën die zich zouden bezig houden met het opwekken van energie zonder brandstof. Bij mij gaat er dan een belletje rinkelen, want ik herinner mij iemand die stellig beweerde dat men met het systeem van perpetuum mobile dergelijke energie kon opwekken. Toen heeft iemand mij erop gewezen dat er ten eerste kracht wordt gebruikt om het element in beweging te zetten en ten tweede dat de beweging zich niet eindeloos voortzet, maar langzaam maar gestadig afzwakt, om uiteindelijk stil te vallen.

Een vriendin plaatste op haar pagina een propagandavideoclip van een onderneming genaamd Keshe Foundation en een clip met de weergave van een zogenaamd experiment met het opwekken van energie vanuit bepaalde golven die zich zouden voordoen in de ether. Een propagandaclip lijkt me al geheel niet objectieve informatie te bevatten en wat het experiment betrof, stelde ik een aantal gerichte vragen waarop ik naar mijn gevoel geen voldoende antwoord kreeg. Er kwam dan nog een andere persoon tussenbeide die koste wat het kost de methodes voorgesteld door de onderneming voornoemd wilde verdedigen, maar op mijn vraag of er een *serieuze en onafhankelijke* bron was die die methodes onderschrijft, kreeg ik als antwoord dat het 'moeilijk' was. Ik kreeg als antwoord een aantal wedervragen en verwijten waaruit bleek dat de man eerder op de speler argumenteerde dan op de bal en dat vind ik niet correct. Van mijn vriendin kreeg ik een pdf toegestuurd, een verslag van een zekere professor Van Overmere van de VUB die weliswaar de realiseerbaarheid van het project bevestigt, maar ook stelt dat het gaat om nucleaire energie, dat er onvoldoende metingen aanwezig waren in Keshe's dossier, dat er nog onderzoeken moesten gepleegd worden en dat voorzichtigheid geboden was.

Voor mij is dan de kous af. Voor het ogenblik zijn er mij geen serieuze en onafhankelijke bijdragen of publicaties voorgelegd die minstens op redelijke wijze achter de voorgestelde methodes staan. Bij Van Overmere lees ik integendeel een duidelijke en uitgesproken reserve. Dus voorlopig hou ik de boot af kwestie van die onderneming op enige wijze te steunen. Zelf ben ik geen wetenschapster en weet ik hiervan niets af, wel zegt mijn gezond verstand dat het hier wel eens over boerenbedrog zou kunnen gaan of nog erger, over een niet ongevaarlijk experiment.

Die non-profit organisatie die Keshe Foundation beweert te zijn stelt het zo voor dat de energie van ons allen is terwijl ze wel alle patenten in handen heeft van de zgn. technologiën om energie op te wekken zonder brandstof. Stel, in het allerergste geval, dat die onderneming erin slaagt om een atoombom te produceren, en beslist deze technologie te verkopen aan de meest biedende? Er zijn genoeg landen die daarin zouden geïnteresseerd zijn... In de discussie die ik vandaag voerde, kwam trouwens aan het licht dat Keshe een atoomdeskundige is...

Wellicht zullen de 'verdedigers' stellen dat ik zeker behept ben met een vooroordeel of erger nog dat ik door 'de autoriteiten geconditioneerd ben' om in dergelijke technologieën niet te geloven, maar is het ook niet zo dat zij dan maar hun heil zoeken in zeer zwakke en niet-wetenschappelijke argumenten ter verdediging van hùn 'heilig huisje'?

Nu ik mij hier eens lekker heb kunnen laten gaan, want op mijn blogje publiceer ik tenslotte wat ik wil, hoop ik het nu van mij te kunnen afzetten en te kunnen slapen...

03:56 Gepost door Martine | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.