09-09-12

vaste grond

Momenteel ben ik op zoek naar vaste grond onder mijn voeten op het gebied van spiritualiteit en geloof. Er zijn zovele religieuze opvattingen en andere stromingen, die in deze tijd alle vindbaar zijn en consulteerbaar zijn, en ik heb in die drukte nood aan wat helderheid en duidelijkheid. Eigenlijk is mijn enige compas, mijn eigen intuïtie en mijn gevoel van wat voor mij 'OK' is. Ik heb nu geproefd van wat de kerkelijke instanties te bieden hebben en ook van wat andersdenkenden te bieden hebben. Wat is daarin mijn eigen weg? Als ik in mezelf ga kijken, dan voel ik nog steeds ter hoogte van mijn hart ongeveer een 'vuurtje' branden, de liefde die God de Vader mij via langdurig en herhaaldelijk gebed heeft aangebracht en die nog steeds aanwezig is. God de Vader is voor mij niet een almachtig personage hoog aan de hemel, integendeel hij levert zich helemaal over aan de mens en geeft zichzelf altijd en volledig aan hem, hij bewoont de harten die zich voor hem openstellen. Jezus zijn Zoon is hier op aarde de blijde boodschap komen brengen en was zo consequent in de liefde voor de mens dat hij zich door de autoriteiten, die in hem een gevaar zagen, ter dood liet brengen. Van de Heilige Geest is mij bekend dat dat niets anders is dan de liefde van de Zoon tot de Vader en van de Vader tot de Zoon en dat dat een bron is van onderscheid en inzicht, als men erop beroep doet. Maria is de moeder van Jezus en door Jezus van alle mensen. Al de rest zijn in mijn ogen niet essentiële tierelantijntjes die een gelovige misschien wel bezighouden, maar er in mijn ogen niet echt toe doen. Wat er voor mij wel toe doet, is de vraag van Jezus aan de mensen om elkaar lief te hebben zoals ze zichzelf liefhebben, dus ook hun vijanden, of degenen die ze zo ervaren. Dat is natuurlijk een zeer moeilijke opdracht en ik denk dat we al een belangrijke stap zouden zetten naar vrede door te proberen elkaar te aanvaarden zoals we zijn en elkaar elkaars misstappen te vergeven...

00:17 Gepost door Martine | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.