20-01-12

openbaring vs de rede

Ik wacht met spanning af de momenten dat het hier stil is. Mijn bovenburen veroorzaken soms wel geluidshinder. Nu is het zo'n moment, dat het hier helemaal stil is. Ik geniet er dan van, dan kan ik het beste mediteren en het meest geïnspireerd bloggen.

Ik ben dus beginnen lezen in L'être fini et l'Etre éternel van Edith Stein. Ze lijkt veel belang te hechten aan kennis die zich van godswege laat openbaren. Volgens haar is hetgeen we kunnen weten vanuit de pure rede, beperkt. Ze vindt zelfs dat vondsten binnen exacte wetenschappen moeten wijken ingeval van strijdigheid met iets dat 'geopenbaard' is. Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Ik vind dat als er iets feitelijks bewezen is, dit waarachtiger is dan zoiets subjectiefs als een 'openbaring'. Ik geloof wel dat inzichten via openbaring mogelijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het inzicht dat je plots krijgt als je ontwaakt na een nachtje slapen. Of inzichten die je krijgt via meditatie. Zo zullen er nog wel andere voorbeelden zijn. Maar als er iets feitelijks vaststaat, dan moet volgens mij de zogenaamde openbaring wijken. Want wat is een openbaring? Dat kan toch heel subjectief zijn. Wie moet gevolgd worden en wie niet en wanneer en vooral hoe moet die openbaring dan begrepen worden? Het voorbeeld bij uitstek is het scheppingsverhaal. Natuurlijk is de aarde en de mensheid niet ontstaan zoals ze beschreven staan in dat bijbels verhaal. Het is volgens mij maar een verhaal, dat weliswaar geopenbaard is geweest, maar dat volgens mij vooral symbolisch moet opgevat worden. Het is wel zo dat ik nog maar aan het begin van het boek ben en dat het één en het ander nog moet duidelijk worden. Het is ook al ietwat oudere literatuur die dateert van voor het einde van de tweede wereldoorlog en misschien konden toen dingen nog worden aangenomen die nu niet meer mogelijk zijn.

Enfin ik vind het toch boeiend en interessant om lezen en het brengt weer voer om over te discussiëren, vind ik.

01:38 Gepost door Martine | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.