18-01-12

Edith Stein

'k Heb het boek van Estés uit, 'k vond het haast spijtig dat het gedaan was. Na wat wikken en wegen koos ik weer voor een vrouwelijke auteur die ook over religie schrijft, Edith Stein, met haar L'être fini et l'Etre éternel. Van haar las ik al (niet helemaal) Wetenschap van het Kruis. Door dit werk werd ik erg geraakt en ook ten diepste gerustgesteld, dat ons gestuntel en geploeter hier op aarde ons ergens naartoe leiden. Stein was een Joodse die zich bekeerde tot het katholicisme en die haar academische carriére als filosofe in de fenomenologie verliet om in te treden in de Karmel te Keulen. Ze kwam om in Auschwitz op 51-jarige leeftijd. L'être fini et l'Etre éternel is een filosofische studie over de zin van het bestaan. Zij vindt een fundament voor zingeving in God. Ik denk dat het een kluif zal zijn om haar te volgen in alle meanders van haar filosofische redenering en analyse, maar het zou wel de moeite lonen om tot het einde toe te lezen, dan vallen naar het schijnt alle stukken van de puzzel netjes in elkaar en komt de ware schoonheid van het boek te voorschijn. Ik zal me dus braaf hand in hand met de auteur laten leiden omheen de klippen en langs de afgronden van het diepgravend en nietsomziend denkwerk van Stein. Aan te stippen valt hierbij dat zij de grenzen van het denken verkent en de waarheid slechts kenbaar acht door openbaring van Godswege.

Verder nog dit, ik heb een mooie herinnering aan een hele mooie glimlach, je raadt wel van wie...

00:14 Gepost door Martine | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.